شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص     (شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی)   ابتدا درباره‌ی قواعد مشترک شرکت‌ های اشخاص (اعم از تشکیل و انحلال) صحبت می‌کنیم و بعد انواع شرکت‌ های اشخاص را بررسی می‌کنیم. شرکت های اشخاص از دو ویژگی برخوردارند: با وجود مقررات آمره قانون تجارت که حاکم بر آنها است. قرارداد شرکت قائم به شخص شرکاست …

ادامه نوشته »

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود     شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) …

ادامه نوشته »

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی     شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی …

ادامه نوشته »

شرکت نسبی

شرکت نسبی     شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین  دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.   تشابه شرکت تضامنی و شرکت نسبی شرکت زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه‌ی غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم …

ادامه نوشته »

تعریف شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی     شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت) در حقوق تجارت ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی …

ادامه نوشته »

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰     فصل اول – تعاریف: ماده اول اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود: کشاورزی: عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. کشاورز: کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به …

ادامه نوشته »

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵       بخش اول – تشکیلات ماده ۱ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین ‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون یا شرع …

ادامه نوشته »

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌ ‌مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶     ‌ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک. ماده ۲ قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل ‌پیشه …

ادامه نوشته »

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول     ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی   ‌بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم ‌موضوع “‌تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این ‌زمینه “‌قانون تمدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌ کنندگان و …

ادامه نوشته »

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ۲۳/۱/۱۳۶۷     ماده ۱ – تعاریف الف) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. ب) گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت …

ادامه نوشته »