الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه

 

درس ۱ الفبا

به درس ۱ از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول می خواهیم با الفبای زبان فرانسوی و برخی از قواعد تلفظی این زبان آشنا شویم.

الفبای فرانسه کاملا مشابه الفبای انگلیسی است. پس یادگیری آن برای شما اصلا مشکل نخواهد بود.

حتی ترتیب حروف در الفبای فرانسه هم با انگلیسی مشابه است. تنها تفاوت در نحوه ادا کردن حروف در الفباست.

جدول زیر حروف الفبای زبان فرانسه را به شما نشان می دهد.

فایل صوتی زیر به شما در تلفظ حروف الفبای زبان فرانسه کمک می کند:

a /a/ j /ʒi/ s /ɛs/
b /be/ k /ka/ t /te/
c /se/ l /ɛl/ u /y/
d /de/ m /ɛm/ v /ve/
e /ə/ n /ɛn/ w /dubləve/
f /ɛf/ o /o/ x /iks/
g /ʒɜ/ p /pe/ y /igrɛk/
h /aʃ/ q /ky/ z /zɛd/
i /i/ r /ɛʀ/

الفبای زبان فرانسه

تلفظ حروف در زبان فرانسه

تلفظ حروف و کلمات در زبان فرانسه در ابتدا برای همه زبان آموزان پیچیده است.

برای درک بهتر تلفظ در این زبان باید به تفاوت ساختاری آن با فارسی دقت کنید.

در زبان تقریبا تمام حروف به طور مستقیم به یک صدا تبدیل می شوند.

حروف بی صدا به جز در مواردی معدود (مانند “و” در واژه خواهر) وجود ندارند.

تلفظ در زبان فرانسه در شکل اولیه از دو جهت با فارسی متفاوت است.

اول اینکه ترکیبی از حروف در زبان فرانسه می توانند صدایی متفاوت را ایجاد کنند.

احتمالا با در زبان انگلیسی هم تا حدی با این موضوع برخورد کرده اید مثلا ترکیب S+H صدای “ش” را در انگلیسی می سازد.

ما معادلی برای این موضوع در فارسی نداریم. در زبان فرانسه ساختن این ترکیب های به مراتب پیچیده تر و رایج تر است.

چند حرف می توانند به شکل های مختلف با هم ترکیب شوند و یک صدا را بسازند.

پس در طور یادگیری تلفظ زبان فرانسوی باید ساختار فارسی را برای یادگیری تلفظ فراموش کنید.

تفاوت دوم زبان فارسی و فرانسه در بی صدا بودن برخی حروف است.

زبان فرانسه قواعد متفاوتی برای عدم تلفظ حروف دارد.

این قواعد به هیچ عنوان غیر قابل درک نیستند.

همانطور که نهایتا شما با این موضوع کنار آمده اید که حرف e در انتها کلمات انگلیسی خوانده نمی شود

(مثلا bike را بایک می خوانیم نه بایکه) با قواعد تلفظ زبان فرانسوی هم کنار خواهید آمد.

جدول تلفظ حروف

در جدول های پایین به برخی از قواعد اصلی و پایه در تلفظ فرانسوی می پردازیم.

توجه داشته باشید که در این سطح از شما انتظار نمی رود که این قواعد را کاملا یاد بگیرید.

(در طول درس های اولیه ما برای همه کلمات و جملات تلفظ آنها را آماده کرده ایم.) اما نیاز است به درک درستی از ساختار تلفظ در زبان فرانسه برسید.

IPA یا فونتیک حروف به شکلی از استاندارد از آوانویسی گفته می شود. سعی می کنیم

در درس های اول آوانویسی واژه ها را در کنار آنها داشته باشیم تا بتوانید صداهای آنها را بهتر درک کنید.

سعی کنید خودتان را در جدول با آوا نویسی ها آشنا کنید.

نکته: صداهای معادل شده در قسمت تلفظ حروف معادل های نزدیک به آن صدا هستند.

توجه داشته باشید که در زبان فرانسوی تقریبا تمام حروف صدادار (و بخشی از حروف بی صدا) به صورت متفاوتی از فارسی تلفظ می شوند.

پس اگر می خواهید لهجه غلیظ فارسی نداشته باشید باید با تلفظ به صدایی که می شنوید برسید.

آموزش زبان فرانسه

درس اول

( الفبای زبان فرانسه )

 

دیدگاهتان را بنویسید