خانه .::. متون قانونی .::. تجاری .::. شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

 


 

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت  قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

هرشرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.

قانونگذار برای اشخاصی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می‌دهند مجازات خاص کیفری مقرر کرده است.به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت،موسسان ومدیرانی که درتشکیل شرکت یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شود.

(بند الف ماده ۱۱۵: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصا یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کند. این قرارداد باید حتما به صورت رسمی تنظیم شود و الا طبق مواد ۴۷ و ۴۸  قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.

در شرکت‌نامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و عدم قید این نکته موجب بطلان قرارداد شرکت است. ولی اگر در شرکت‌نامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلا یا جزئا پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نیست و تنها “عدم قید” است که موجب بطلان قرارداد می‌شود.

وجود اساسنامه علاوه بر شرکت‌نامه ضروری نیست و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی‌شود و این امر، در صورتیکه در شرکت‌نامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد، ضروری هم نیست.

 

شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود که لازم هم نیست شخص حقیقی باشند. بلکه دو شخص حقوقی نیز می‌توانند شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.

قانون سقفی برای تعداد شرکا تعیین نکرده است. بنابر این شرکت می‌تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.

همچنین حداقل و حداکثر سرمایه هم معین نشده است بنابر این سرمایه‌ی شرکت به هر میزانی می‌تواند باشد. در نتیجه شرکت با مسئولیت محدود هیچگاه به دلیل سرمایه است باطل اعلام نمی شود درست بر خلاف شرکت سهامی.

 

سرمایه شرکت می‌تواند از آورده‌های نقدی تشکیل شود یا از آورده‌های غیر نقدی.

پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد مشروط بر اینکه واقعی باشد. پرداخت می‌تواند با پول نقد، چک یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب مخصوصی در بانک باز شود هر چند که در عمل اینکار صورت می‌گیرد.

به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد.

آورده‌های غیرنقدی باید تقویم شود. اگر تقویم غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های غیرنقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و از نظر جزایی هم کسانی که به وسیله‌ی متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷  تشکیل شده باشد باطل و ازدرجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.

در شرکت با مسئولیت محدود اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است.

ماده ۱۰۵ مقرر می‌کند: “مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت را خواهند داشت”.

مدیر می‌تواند مهمترین کارها را در مورد شرکت انجام دهد.

ازجمله فروش اموال – اعم از منقول و غیرمنقول، انتقال سرقفلی و توثیق اموال شرکت.

محدود کردن اختیارات مدیر در برابر اشخاص ثالث بلااثر است و این به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث است.

اما همه‌ی اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد نمی‌سازد.

در واقع:

 1. مدیر باید به نمایندگی از شرکت عمل کرده باشند.
 2. اعمال ماده ۱۰۵ موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه هیچ محدودیتی برای مدیر وجود نداشته باشد.
 3. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است.
 4. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
 5. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابر این اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است نه خارج از آن.

 

علل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 1. در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده است یا انجام دادن آن غیرممکن شده است.
 2. وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
 3. در صورت تصمیم همه‌ی شرکا (اقاله)
 4. در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند.
 5. در صورت ورشکستگی شرکت
 6. درصورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد
 7. در صورتی که به واسطه‌ی ضررهای وارده به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد را به او پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
 8. فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد.

دیدگاهتان را بنویسید