خانه .::. متون قانونی .::. تجاری .::. شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی

 


 

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده  و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. شرکت مختلط غیر سهامی از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود که یک از آنها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است.

لازم نیست هیچ یک از شرکا اهلیت تجاری داشته باشند و هیچ یک از آنها تاجر محسوب نمی‌شوند.

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه  اداره امور شرکت از وظایف او است. اگرشریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند درمورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

 

البته هرگاه شرکت مختلط غیر سهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند. هرکس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

البته این اصول که در ماده‌ی مذکور آمده، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود بتواند پس از تحمل زیانهای ناشی از تعهدات قبل از ورودش، به انتقال دهنده مراجعه کند.

 

آورده و سرمایه شرکت

قانونگذار برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین سرمایه شرکت هر مبلغی می‌تواند باشد.

علت این امر هم این است که شرکت تضامنی تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است.

به همین دلیل، شریک ضامن اصولا می‌تواند فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد.

اما شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند فعالیتش را آورده‌اش قرار دهد ولی شریک مزبور، مجبور هم نیست که حتما وجه نقد به شرکت بیاورد، بلکه می‌تواند هر مالی را که دارای ارزش مادی قابل تقویم به پول است را به عنوان حصه خود به شرکت وارد کند.

 

تقسیم سود

شرکتنامه یا اساسنامه طریق تقسیم سود میان شرکا را معین خواهد کرد و در این مورد روابط میان شرکا تابع شرکتنامه یا اساسنامه است. برای شریک ضامن که اداره شرکت را برعهده دارد می‌توان سهمی در قبال فعالیتش در شرکت تعیین کرد که در اینصورت، بقیه سود حاصل میان شریک مزبور و دیگر شرکا تقسیم خواهد شد. به شریک با مسئولیت محدود وقتی می‌توان سود داد که شرکت واقعا سود برده باشد، زیرا در غیر اینصورت، مانند آن است که از سرمایه شرکت که بخشی از آن را خود تقبل کرده است، به شریک داده شده باشد.

چون سرمایه شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است، قانونگذار در ماده ۱۵۴ قانون تجارت مقرر کرده است:

” به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد، مگر در صورتیکه موجب کسر سرمایه او درشرکت نشود…”

“به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.”

 

موارد انحلال شرکت

  1. وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود.
  2. وقتی شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقی شده باشد.
  3. هرگاه شرکت ورشکست شود.
  4. درصورت تراضی تمام شرکا
  5. در صورت انتفای تعداد شرکا
  6. درصورتیکه یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال دهد.
  7. در صورت فسخ یکی از شرکا تحت شرایط ماده ۱۳۷ قانون تجارت،حتی اگر شریک فسخ کننده شریک با مسئولیت محدود باشد.
  8. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن، به شرط تحقق شرایط مندرج در مواد ۱۳۹ و ۱۴۰٫

 

اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید