خانه .::. متون قانونی .::. تجاری .::. شرکت نسبی

شرکت نسبی

شرکت نسبی

 


 

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین  دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

 

تشابه شرکت تضامنی و شرکت نسبی

  1. شرکت زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه‌ی غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد؛ چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند.
  2. در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود،مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
  3. در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج از به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
  4. در شرکت نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود.
  5. شرکای شرکت نسبی نیز نمی‌توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا.
  6. موارد انحلال شرکت، تبدیل شرکت، تغییر شرکت (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و تا حدودی، ادامه حیات شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی است.
  7. علاوه بر موارد بالا، شرکت تضامنی مادام که منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابر این، طلبکاران شرکت نمی‌توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
  8. شرکت نسبی نیز، فقط برای امور تجارتی تشکیل می‌شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.

هر فرد جدیدی وارد شرکت شود، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید