خانه .::. متون قانونی .::. حقوقی

حقوقی

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰     فصل اول – تعاریف: ماده اول اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود: کشاورزی: عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. کشاورز: کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به …

ادامه نوشته »

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵       بخش اول – تشکیلات ماده ۱ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین ‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون یا شرع …

ادامه نوشته »

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌ ‌مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶     ‌ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک. ماده ۲ قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل ‌پیشه …

ادامه نوشته »

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۸۳

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۸۳     ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به ‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم ‌خواهند شد: کشف و تعقیب جرایم و …

ادامه نوشته »

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲/۱/۲۰     فصل اول – دادگاه خانواده ماده ۱ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص …

ادامه نوشته »

آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ تاریخ اجرا ۱۳۹۲/۱/۱     مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل …

ادامه نوشته »

فرم درخواست اعسار

فرم درخواست اعسار استشهادیه اعسار از محکوم به   بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب (“…”) فرزند (“…”) به شماره شناسنامه (“…”) صادره از (“…”) به شماره ملی (“…”) با شغل (“…”) به نشانی: (“…”) که وسیله امرار و معاش من (“…”) می باشد به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت …

ادامه نوشته »

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی فصل یکم – اعتراض به برگ تشخیص  بند ۱ – شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی …

ادامه نوشته »

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان قانون     فصل اول ماده ۱ – پیمان پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است. ماده ۲ – موافقت نامه موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است. ماده ۳ – شرایط عمومی …

ادامه نوشته »

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت     گواهی انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح که امروزه می ‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود. مبحث اول – تعریف گواهی حصر وراثت گواهی حصر وراثت: قانونگذار در قانون تصدیق انحصار …

ادامه نوشته »