خانه .::. اخبار .::. اجتماعی

اجتماعی

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری     به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی   بیمه بیکاری یکی از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در دوران اشتغال و بیمه پردازی فرد ارائه می دهد، که طبق ضوابط به بیمه شده پرداخت می شود.   وی با اشاره به شرایط برخوداری بیمه شده از مقرری بیکاری افزود: فردی که علیرغم میل و …

ادامه نوشته »