گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت     گواهی انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح که امروزه می ‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود. مبحث اول – تعریف گواهی حصر وراثت گواهی حصر وراثت: قانونگذار در قانون تصدیق انحصار …

ادامه نوشته »

قانون تصدیق انحصار وراثت

قانون تصدیق انحصار وراثت ‌مصوب شب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹     ماده اول در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌ اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون …

ادامه نوشته »

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ ‌فصل اول – قواعد عمومی ‌مبحث اول – مقدمات اجرا ‌ماده ۱ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌ شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که ‌قانون معین می ‌کند صادر شده باشد. ‌ماده ۲ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده …

ادامه نوشته »

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ – ۱۳۹۴/۴/۷     قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه …

ادامه نوشته »

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه آیین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶/۴/۱ وزارت دادگستری با اصلاحات شورای عالی قضایی در جلسه ۴۲۲- ۱۳۶۲/۴/۱     ماده ۱ در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می شوند یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا …

ادامه نوشته »

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، …

ادامه نوشته »

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی آیین نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که …

ادامه نوشته »

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام     ماده ۱ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌ شود: کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر داروئی. وارد کردن، ارسال، …

ادامه نوشته »

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)     ‌ماده واحده نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع …

ادامه نوشته »

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ ‌مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ فصل – اول کلیات ‌‌ماده ۱ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری …

ادامه نوشته »