قانون جرایم رایانه‌ ای

قانون جرایم رایانه‌ ای بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)   بخش یکم – جرایم و مجازات ها فصل یکم – جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم – دسترسی غیر مجاز ماده ۷۲۹ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به …

ادامه نوشته »

قانون بازار اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۸۴/۹/۲ شورای نگهبان     فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشند: شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می …

ادامه نوشته »

قانون حمایت قضایی از بسیج

قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب اول دی ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی     ماده ۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می ‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء …

ادامه نوشته »

قانون جدید چک

قانون جدید چک ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۵ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ  ۱۳۷۲/۸/۱۱ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ۱۴۱۸۹ ﻣﻮرخ  ۱۳۷۲/۹/۱ ماده ۱ انواع چک عبارت است از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها، به …

ادامه نوشته »

قانون دریایی مصوب ۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۹۱

قانون دریایی مصوب ۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۹۱ مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱ دریا   فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۱ ) – شرایط تابعیت کشتی هر کشتی دریاپیما (‌اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت …

ادامه نوشته »

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲ مصوب سال ۱۳۶۲/۲/۱۳     فصل اول – کلیات ماده ۱ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد …

ادامه نوشته »

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌   باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ رسیدگی به امور …

ادامه نوشته »