خانه .::. بایگانی برچسب: آیین نامه

بایگانی برچسب: آیین نامه

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه آیین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶/۴/۱ وزارت دادگستری با اصلاحات شورای عالی قضایی در جلسه ۴۲۲- ۱۳۶۲/۴/۱     ماده ۱ در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می شوند یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا …

ادامه نوشته »

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، …

ادامه نوشته »

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی آیین نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که …

ادامه نوشته »