خانه .::. بایگانی برچسب: ارث

بایگانی برچسب: ارث

قانون تصدیق انحصار وراثت

قانون تصدیق انحصار وراثت ‌مصوب شب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹     ماده اول در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌ اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون …

ادامه نوشته »

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)     ‌ماده واحده نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع …

ادامه نوشته »