خانه .::. بایگانی برچسب: امور حسبی

بایگانی برچسب: امور حسبی

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت     گواهی انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح که امروزه می ‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود. مبحث اول – تعریف گواهی حصر وراثت گواهی حصر وراثت: قانونگذار در قانون تصدیق انحصار …

ادامه نوشته »

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه

حق الزحمه مدیر ترکه و مدیر تصفیه آیین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶/۴/۱ وزارت دادگستری با اصلاحات شورای عالی قضایی در جلسه ۴۲۲- ۱۳۶۲/۴/۱     ماده ۱ در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می شوند یا اداره تصفیه عهده دار امور تصفیه یا …

ادامه نوشته »

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی آیین نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که …

ادامه نوشته »

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌   باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ رسیدگی به امور …

ادامه نوشته »