خانه .::. بایگانی برچسب: حقوق تجارت

بایگانی برچسب: حقوق تجارت

شرکت‌ های اشخاص

شرکت‌ های اشخاص     (شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی)   ابتدا درباره‌ی قواعد مشترک شرکت‌ های اشخاص (اعم از تشکیل و انحلال) صحبت می‌کنیم و بعد انواع شرکت‌ های اشخاص را بررسی می‌کنیم. شرکت های اشخاص از دو ویژگی برخوردارند: با وجود مقررات آمره قانون تجارت که حاکم بر آنها است. قرارداد شرکت قائم به شخص شرکاست …

ادامه نوشته »

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود     شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) …

ادامه نوشته »

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی     شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی …

ادامه نوشته »