خانه .::. بایگانی برچسب: طلاق

بایگانی برچسب: طلاق

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲/۱/۲۰     فصل اول – دادگاه خانواده ماده ۱ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص …

ادامه نوشته »

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌‌مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)     ‌ماده واحده نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع …

ادامه نوشته »