خانه .::. بایگانی برچسب: قانون

بایگانی برچسب: قانون

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰     فصل اول – تعاریف: ماده اول اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود: کشاورزی: عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. کشاورز: کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به …

ادامه نوشته »

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها ‌ ‌مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶     ‌ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک. ماده ۲ قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل ‌پیشه …

ادامه نوشته »

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول     ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی   ‌بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم ‌موضوع “‌تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این ‌زمینه “‌قانون تمدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌ کنندگان و …

ادامه نوشته »

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ۲۳/۱/۱۳۶۷     ماده ۱ – تعاریف الف) احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. ب) گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت …

ادامه نوشته »

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۸۳

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۸۳     ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به ‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم ‌خواهند شد: کشف و تعقیب جرایم و …

ادامه نوشته »

قانون تصدیق انحصار وراثت

قانون تصدیق انحصار وراثت ‌مصوب شب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹     ماده اول در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌ اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون …

ادامه نوشته »

قانون بازار اوراق بهادار

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۸۴/۹/۲ شورای نگهبان     فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشند: شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل می …

ادامه نوشته »

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌   باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ رسیدگی به امور …

ادامه نوشته »