خانه .::. بایگانی برچسب: قیمومت

بایگانی برچسب: قیمومت

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲/۱/۲۰     فصل اول – دادگاه خانواده ماده ۱ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص …

ادامه نوشته »

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌   باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ رسیدگی به امور …

ادامه نوشته »