خانه .::. بایگانی برچسب: مستاجر

بایگانی برچسب: مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ ‌مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ فصل – اول کلیات ‌‌ماده ۱ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری …

ادامه نوشته »

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲

قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲ مصوب سال ۱۳۶۲/۲/۱۳     فصل اول – کلیات ماده ۱ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد …

ادامه نوشته »