خانه .::. بایگانی برچسب: وصیت نامه

بایگانی برچسب: وصیت نامه

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲

آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ در موقعی که از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصی له یا به عنوان وصیت ثبت گردد، …

ادامه نوشته »

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی

آیین نامه مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ ق امور حسبی آیین نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری     ماده ۱ وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که …

ادامه نوشته »