خانه .::. بایگانی برچسب: وکالت

بایگانی برچسب: وکالت

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی ‌مصوب دوم تیر ماه ۱۳۱۹ ‌   باب اول – در کلیات ‌ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ رسیدگی به امور …

ادامه نوشته »